1. Bilakah Penaiktarafan System akan dijalankan?

Sila ambil maklum bahawa Penaiktarafan Sistem akan dijalankan pada 5hb Ogos 2021 hingga 6hb Ogos 2021, dari 2 petang hingga 5 pagi.

2. Adakah ada gangguan perkhidmatan pada masa ini?

Mulai pukul 2 petang pada 5hb Ogos 2021 hingga pukul 5 pagi pada 6hb Ogos 2021, biskita tidak akan dapat membayar bil dan mendaftar ke perkhidmatan DST.

Perkhidmatan kod USSD untuk Mobi (*400#) akan diberhentikan sementara bermula pukul 11:30 malam pada 5hb Ogos 2021 hingga 5 pagi pada 6hb Ogos 2021.

3. Siapakah yang akan terlibat dan perkhidmatan apa yang dapat digunakan?

Pelanggan Mobi, Freedom dan Infinity tidak akan dapat membayar bil biskita mulai dari pukul 2 petang pada 5hb Ogos 2021 hingga pukul 5 pagi pada 6hb Ogos 2021.

4. Adakah saya dapat mengakses perkhidmatan USSD semasa Penaiktarafan Sistem dijalankan?

Perkhidmatan kod USSD untuk Mobi (*400#) akan diberhentikan sementara bermula pukul 11:30 malam pada 5hb Ogos 2021 hingga 5 pagi pada 6hb Ogos 2021.

5. Adakah saya dapat mengakses MyDST semasa Penaiktarafan Sistem dijalankan?

Sila ambil maklum, aplikasi dan laman web MyDST tidak akan dapat diakses oleh semua pelanggan untuk menyemak baki, merecaj kredit, membeli add-on, membayar bil, menyemak bil dan etc, bermula dari 2 petang pada 5hb Ogos 2021 hingga 5 pagi pada 6hb Ogos 2021.

6. Adakah saya dapat mendaftar ke Mobi semasa Penaiktarafan Sistem dijalankan?

Biskita tidak akan dapat mendaftar ke mana-mana perkhidmatan DST bermula dari pukul 2 petang pada 5hb Ogos 2021 hingga pukul 5 pagi pada 6hb Ogos 2021.

7. Adakah cawangan-cawangan DST masih beroperasi semasa Penaiktarafan Sistem dijalankan?

Hanya untuk Penaiktarafan Sistem ini, pada 2021, semua cawangan-cawangan DST akan di buka dari 9 pagi dan tutup pada 2 petang.

Pada 6hb Ogos 2021, semua cawangan-cawangan DST akan di buka mulai 2:30 petang dan tutup seperti biasa.

8. Adakah ada yang perlu saya buat sebelum Penaiktarafan System?

Kami ingin menasihati biskita untuk membayar bill biskita sebelum pukul 2 petang pada 5hb Ogos 2021.

9. Untuk sebarang pertanyaan, siapakah yang boleh saya hubungi?

Biskita boleh menghubungi DSTCare 151 atau DM kami untuk maklumat lebih lanjut.

1. When will the System Upgrade happen?

Please be informed that the System Upgrade will happen starting from 5th August 2021 until 6th August 2021, from 2pm to 5am

2. Will any services be affected during the upgrade period?

You will not be able to pay your bills and register to any DST services from 2pm on 5th August 2021 until 5am, 6th August 2021.

USSD Code Services for Mobi (*400#) will be temporarily disabled starting from 11:30pm on 5th August 2021 until 5am on 6th August 2021.

3. Which customers and services will be affected?

Mobi, Freedom and Infinity customers will not be able to pay your bills starting from 2pm on 5th August 2021 until 5am on 6th August 2021.

4. Will I be able to access USSD during the System Upgrade?

USSD Code Services for Mobi (*400#) will be temporarily disabled starting from 11:30pm on 5th August 2021 until 5am on 6th August 2021.

5. Will I be able to access MyDST during the System Upgrade?

The MyDST app and website will not be accessible to all customers to check their balances, recharge their credit, purchase add-ons, pay their bills, check their bill statements and etc, starting from 2pm on 5th August 2021 until 5am on 6th August 2021.

6. Will I be able to register to Mobi during the System Upgrade?

No, you will not be able to register to any of DST services starting from 2pm on 5th August 2021 until 5am on 6th August 2021.

7. Will DST Branches still be operating during the System Upgrade?

Specifically just for the System Upgrade, on 5th August 2021, all DST branches will be opened from 9am and closed at 2pm.

On 6th August 2021, all DST branches will start operating from 2:30pm and closed as per normal.

8. Is there anything I need to prepare before the system upgrade?

We kindly advise you to pay your bills before 2pm on 5th August 2021.

9. For inquiries, who should I contact?

You may contact us via DSTCare 151 or DM us for any further information or inquiries.